X PRODUKTEKA planirana za 17. svibnja 2018. otkazana je zbog prometne nesreće govornika, na putu iz Praga za Zagreb. Predavanja su se trebala održati pod naslovom „Dizajn u Češkoj“. Program se trebao odvijati u sklopu ZGDW države partner — Češka. U suradnji sa Czech Design Weekom organizirana su predavanja Tomáša Jiráčeka, Pavela Kopřive, Lea Macenauera i Lukáša Pipeka.

PROGRAM

15.00-15.15 uvod
15.15-15.45 Pavel Kopřiva
15.45-16.15 Tomáš Jiráček
16.15-16.45 Leo Macenauer
16.45-17.15 panel: Pavel Kopřiva, Tomáš Jiráček, Leo Macenauer i Lukáš Pipek