Muzej osjeta

Hodnik mirisa interaktivna je instalacija koja za cilj ima omogućiti posjetiteljima iskustvo osjeta mirisa na način koji je prilagođen muzejskom prostoru, a koji istovremeno posjetitelje potiče da uđu u interakciju sa samom instalacijom kako bi sami otkrili koji miris osjete. Mirisi koje instalacija prezentira orjentirani su na lokalno područje i stoga se mogu prikazati kao 4 vjetra koji nose specifične mirise, npr. Bura koja miriše svježe, po borovima i crnogoričnoj vegetaciji; Jugo koji miriše na more i sol; Maestral topli vjetar koji miriše na mediteransko ljetno bilje… Vjetrovi su za obalno područje iznimno važni i svaki sa svojom specifičnom mirisnom notom priča priču o lokalitetu. Zbog specifičnog prostora u kojem je instalacija smještena ona se nalazi na zidu te preko stropa prelazi na drugi zid. Razvijena je sa ciljem da posjetitelj mora pratiti cijevi kako bi došao do odgovora koji miris se nalazi u kojoj cijevi. Svi materijali koji se koriste za instalaciju prozračni su i evociraju lakoću i prozračnost. Cilj je projekta prikazati mirise na vizualno atraktivan način te potaknuti posjetitelja na interakciju i otkrivanje mirisa. Mirisi su specifično lokalni što istovremeno daje instalaciji inerpretativnu i edukativnu dimenziju te se putem priče o mirisima može razviti i priča o lokalitetu. Mirisna instalacija sastoji se od 4 kutije od pleksiglasa koje imaju redukciju za mirisne esencije. Prijedlog je da se mirisi apliciraju na filter od pamučne vate koji je smješten unutar kutije i koji se bez poteškoća može zamijeniti ili nadopuniti mirisom. Redukcija se može nalaziti na donjoj strani kutije ili sa strane. Iz vrha kutije izlazi prozirna gibljiva cijev koja na kraju ima traktur od bakra tretiran antibakterijskim premazom pomoću kojega se mirisi mogu ponjušiti. Svaka kutija sa mirisom također ima pumpu pomoću koje se potiče protok zraka kroz filter natopljen mirisom i time pokreće strujanje mirisa. Gibljive cijevi sa bakrenim trakturom na svojim krajevima pričvršćene su na oprugu sa stoperom kako bi se njihova visina mogla prilagođavati različitim visinama posjetitelja. Svaki posjetitelj, da bi otkrio koji miris njuši, mora pratiti cijev do njene kutije pokraj koje je legenda sa informacijama o mirisu. Na taj način posjetitelji mogu uživati u svakom pojedinom mirisu bez da se svi mirisi u velikoj količini miješaju, a sama igra otkrivanja koji je miris u pitanju zabavna je komponenta instalacije.